SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ


1.Liberadzki Mirosław -przewodniczący
2.Dyszkiewicz Anna - wiceprzewodnicząca
3.Wasiak Michał Konrad - członek