SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  1. Solarski Marek Janusz  - Przewodniczący
  2. Liberadzka-Dan Mariola - Zastępca Przewodniczącego
  3. Nowacki Mirosław - Członek