Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach numer ewidencyjny: 138/16, 232, 161/12, 161/11, 161/10, 161/13, 161/14, 161/15, 161/16 w miejscowości Helenów, gm. Gostynin.Załączniki:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania