Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Załączniki:

Obwieszczenie
Projekt Uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko
Załącznik graficzny nr 1