Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.