zmiana terminu składania ofertZałączniki:

Odpowiedź na zapytanie
Zapytanie ofertowe z załącznikami po zmianie
Informacja o wyborze oferty