Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2024 r.