Redaktor główny:
Grzegorz Kępczyński
g.kepczynski@gminagostynin.pl
Jacek Piotrowski
j.piotrowski@gminagostynin.pl
tel.: 24 236 07 74

Redaktorzy:
Marzena Bulińska
Agnieszka Betlińska
Krzysztof Czerwiński
Joanna Dudek
Bożena Gospodarowicz
Katarzyna Grabowska
Anna Kotlińska
Fabian Kowalczyk
Emilia Marciniak
Anita Maślana
Katarzyna Świetlik
Katarzyna Tomczak
Małgorzata Wiland

Adres redakcji BIP:
Urząd Gminy Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin