W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Transmisja i utrwalanie obrad Rady Gminy Gostynin

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY GOSTYNIN

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedziała/ł kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić.

1.       Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.

2.       Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gostynin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3.       Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są  transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest  niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, wynikającego  z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  Nr 16, poz. 95 ze zm.), a dotyczącego jawności działalności organów gminy, w tym w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Na mocy art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

4.       Komu przekazujemy Państwa dane ?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych a także osoby trzecie, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie internetowej Gminy Gostynin http://www.gminagostynin.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej http://uggostynin.bip.org.pl/ bezterminowo oraz w serwisie internetowym YouTube.

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

6.       Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych (informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych), 

b)       sprostowania (poprawienia) danych,

c)       ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku).

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

d)       usunięcia danych, ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy  na podstawie przepisów prawa,

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, ponieważ posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

f)        przenoszenia danych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych nie jest umowa ani zgoda.

7.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

9.       Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Powiadom znajomego