W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju koRG.3050.10.2019


 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Wójt Gminy Gostynin zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” - nazwa projektu „CYFROWY OBYWATEL GMINY GOSTYNIN”

1.     Zamawiający i płatnik: Gmina Gostynin; ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

2.     Odbiorca: Gmina Gostynin

3.   Przedmiot zamówienia: W ramach zamówienia należy dostarczyć sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem: 24 szt. Komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem i oprogramowaniem dodatkowym dla gminy Gostynin zgodnie z Załącznikiem nr.1 - Opis przedmiotu Zamówienia.

4.     Termin realizacji dostawy: 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy.

5.     Kryteria oceny ofert: cena 100 %

6.     Warunki płatności: Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru podpisany osobiście przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy w siedzibie zamawiającego w momencie dostawy sprzętu.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego.

8.     Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr.1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w zaklejonej kopercie z napisem: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - „CYFROWY OBYWATEL GMINY GOSTYNIN”. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego- w sekretariacie (pok. nr.2) Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do sekretariatu). Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy, rozładunku, upustu. Cena musi być podana w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

9.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2019 r. na warunkach wskazanych w pkt.8.

10.  Osoby wskazane do kontaktu:

Ewelina Biniewicz - koordynator 24 236 07 54

e-mail: e.biniewicz@gminagostynin.pl

Marta Lewandowska - asystent koordynatora 24 236 07 61

e-mail: m.lewandowska@gminagostynin.pl

 

Gostynin, dnia 12.09.2019 r.                

Do pobrania:


Załączniki

oferta doc, 2 MB
umowa pdf, 255 kB

Powiadom znajomego